เปรียบเทียบการบริโภคนิโคติน

บุหรี่หนึ่งมวนมีปริมาณนิโคตินอยู่ในช่วง 7.5 ถึง 13.4 mg

เมื่อเราจุดบุหรี่ขึ้นมาสูบ นิโคตินส่วนใหญ่จะไหม้ไปกับใบยาสูบ

เหลือดูดซึมเข้าร่างกายเราเพียงแค่ประมาณ 20%

ซึ่งเป็นสาเหตุที่สูบบุหรี่ แล้วอาจรู้สึกว่ายังไม่อิ่ม ทั้งๆ ที่ปริมาณนิโคตินควรจะมากกว่า

สิ่งที่น่ากลัวคือสารพิษอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่น ทาร์, ฟอร์มาลดีไฮด์, ไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เป็นสารพิษ

ส่วน RELX นิโคตินจะอยู่ในรูปของเหลว หรือที่เรียกว่า E-liquid

ซึ่งปริมาณนิโคตินที่แจ้งไว้หน้ากล่องที่ 3% – 5%

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เหล่านี้คือ ความเข้มข้นของนิโคตินต่อ 1 มิลลิลิตร (ml.)

น้ำยา RELX จำนวน 1 Pod มีนิโคติน 30 mg/ml

(ในน้ำยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยนิโคตินปริมาณ 30 mg หรือคิดเป็น 3%)

ซึ่งหัว RELX 1 Pod มีน้ำยา 2 ml ก็จะมีนิโคตินทั้งหมด 60 mg ต่อ 1 Pod

เปรียบเทียบว่า ถ้าเราใช้ :

น้ำยาที่ความเข้มข้น 3% (30mg/ml)
เราจะได้รับนิโคติน 0.15 mg ต่อการสูบ 1 puff (คิดจาก 30mg หารด้วย 200 puffs)

ถ้าสูบ 3 puffs ติดต่อกัน (เท่ากับ 1 รอบการใช้งาน) ก็จะได้รับนิโคติน 0.45 mg

ถ้าสูบ 5 puffs ติดต่อกัน ก็จะได้รับนิโคติน 0.75 mg

ถ้าสูบ 10 puffs ก็จะได้รับนิโคติน 1.5 mg ต่อหนึ่งโดสการใช้งาน

(ไม่ควรสูบ 10 คำติดต่อกัน อาจจะเยอะเกินไป)

RELX จะใช้ Salt Nicotine เป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เคยสูบบุหรี่เป็นอย่างมากเพราะส่งผลให้ร่างกายตอบสนองได้ดี และไม่กระแทกคอ

ซึ่งจะวางปริมาณนิโคตินไว้ที่ 3 mg/ml และ 5 mg/ml

Loading