Tag Archives: เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ เลิกบุหรี่ เริ่มที่ตัวคุณ

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ เลิกบุหรี่ เริ่มที่ตัวคุณ

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ เลิกบุหรี่ เริ่มที่ตัวคุณ

ปีใหม่นี้ คุณอยากตั้งเป้าหมายอะไรให้กับชีวิตบ้าง?“เลิกบุหรี่” คงจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้สำเร็จในปีหน้า แต่แล้วเป้าหมายที่วางไว้ก็ต้องกลายเป็นได้แค่ความฝันลมลมแร้งแร้ง และถูกพับเก็บไว้รอการนำมาตั้งใหม่ในปีถัดไป แต่ดีกว่าไหมถ้าเราสิ่งดีมานำเสนอเพื่อให้การเลิกบุหรี่ของคุณกลายเป็นเรื่องที่ง่าย

Loading