Tag Archives: behind relx technology

ความเป็นมาของ RELX Technology นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่

ความเป็นมาของ RELX Technology นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี

RELX ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2561 เป็นแบรนด์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของเอเชียที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนสามารถ เลิกบุหรี่ ได้จริง โดย RELX พัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในเซินเจิ้น ประเทศจีน ภารกิจของ RELX คือการเพิ่มขีดความสามารถในการสูบบุหรี่ของผู้บรรลุนิติภาวะผ่านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์อย่างมีจริยธรรม RELX ยังคงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ e-liquid และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ RELX ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CNAS เป็นแห่งแรกสำหรับแบรนด์ที่ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เอง

Loading